Panel používateľa

LOGICO

LOGICO je inovačný vzdelávací systém určený deťom od 3 do 10 rokov. LOGICO vzdeláva, zabáva, odhaľuje, inšpiruje a rozvíja.

 • získalo ocenenia za inovatívnosť, kreativitu a didaktický aspekt v oblasti vzdelávania
 • je preložené do 32 svetových jazykov
 • zabáva a vzdeláva vo viac ako 52 krajinách sveta
 • je držiteľom odporúčacej doložky, ktorú vydalo MŠVVa Š SR a LOGICO zaradilo do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených na využitie v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania
 • využíva sa v materských školách, v logopedických ambulanciách, centrách pedagogicko-psychologického poradenstva aj v mimoškolskom prostredí

medzinárodné ocenenia pre Logico


Vzdelávacia hra LOGICO

 • posilňuje sebaovládanie
 • rozvíja vlastnú sebamotiváciu
 • rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, optickú a sluchovú pamäť, dejovú postupnosť, jazykové a komunikačné schopnosti, koncentráciu a pozornosť, jemnú motoriku, orientáci v čase a priestore, predčitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť
 • učí deti k samohodnoteniu
 • učí deti k sebakontrole
 • vedie k zodpovednosti detí za vlastné učenie sa
 • je dokonalý nástroj individualizácie výučby

 

Uložiť

Uložiť

akciová ponuka

novinky

blog

Prečo nakupovať u nás

Spolupráca

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

heureka

SAEC

visa

master

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info