Menu

O školskej zrelosti so špeciálnou pedagogičkou, 2. časť

Pridané 7.5.2020 15:44:30 Počet zobrazení 5161

Rady špeciálnej pedagogičky Svetlany Síthovej zazneli počas živého vysielania s ňou na našom Instagram účte. Dnes sa budeme venovať téme priestorovej orientácie, grafomotorike, ale aj reči a ďalším otázkam, ktoré najviac zaujímali rodičov budúcich prváčikov.

O školskej zrelosti so špeciálnou pedagogičkou, 2. časť

Priestorová orientácia, základ správneho písania

Priestorová orientácia sa nám môže zdať veľmi jednoduchá záležitosť, závisí však od nej veľmi veľa. Ak dieťa nemá dostatočne rozvinutú priestorovú orientáciu, môže sa u neho vyskytovať napríklad zrkadlové písanie.

Ako je dieťa na tom s priestorovou orientáciou, môžeme zistiť jednoduchou hrou aj doma. Postavíme sa vedľa dieťaťa alebo ešte lepšie mierne pred dieťa tak, aby sme sa pozerali rovnakým smerom. My ukazujeme dieťaťu pohyby bez komentára, napríklad si chytíme pravou rukou pravé ucho, ľavou rukou ľavé rameno, neskôr si ľavou rukou zakryjeme pravé oko a podobne. Nič pri tom nehovoríme, len chceme, aby nás dieťa pozorovalo a pohyby napodobnilo. Tu si všímame, ako sa mu darí a či nie je toto napodobňovanie zrkadlové.

hra v priestore Move and twist

Move and twist - hra v priestore

Ak dieťa nemá dobre rozvinutú priestorovú orientáciu v priestore, nebude ju mať ani na papieri. Potom sa deťom stáva, že nám píšu zrkadlové písmenká, zrkadlové číslice, alebo že všetko otáčajú. Po hrách v priestore môžeme začať s aktivitami, napríklad so stavebnicami. Poskladáme akýkoľvek objekt z farebných dielikov stavebnice a dieťa má za úlohu postaviť presne ten istý objekt, rovnakej farby, rovnaký počet dielikov... Sledujeme, či dieťa dobre vníma priestor, ale aj to, či ho vie pretaviť do konkrétneho objektu.

hubelino guľôčkové dráhy

Guľôčkové dráhy Hubelino

Ak dieťa napríklad nevie pomenovať správne predložky, je potom dôležité všímať si, či rozumie ich významu. Pred nástupom do školy má rozumieť slovám vnútri, vonku a podobne. Malo by rozumieť, keď mu povieme: „Prosím ťa, daj to autíčko do vnútra domčeka." Má vedieť identifikovať, čo je hore, dole, vpredu, vzadu.

Hľadaj zvieratká v lese - hra na priestorovú orientáciu

Slová ako vľavo a vpravo ja osobne neskúšam v rámci školskej zrelosti. Takže napriek tomu, že mnohé deti to vedia, nie je to základný ukazovateľ priestorovej orientácie. Aj keď v mnohých zošitoch pre predškolákov je to súčasť úlohy. Je to preto, lebo v 70. rokoch sa to učilo v rámci vývinovej psychológie ako niečo, čo dieťa má vedieť.

Grafomotorika, veľká téma predškolákov

Dáta z posledných rokov hovoria jasne - grafomotorika a jemná motorika detí sa zhoršuje. Prečo? Tých odpovedí je vždy veľa. Ja ako špeciálny pedagóg - diagnostik to nevnímam ako dôvod odkladu školskej dochádzky, ale rodičom vždy vysvetľujem, že je to veľmi veľká a potrebná súčasť školskej zrelosti. Musíme si uvedomiť, že jemná motorika sa neprecvičuje tak, ako kedysi. V minulosti sa prirodzene rozvíjala hrami a my ako deti sme boli oveľa viac vonku, oveľa viac sme pracovali v záhradách a aj hry a hračky boli oveľa viac cielené na rozvoj jemnej motoriky. Tým nechcem povedať, že deti v súčasnej dobe sú slabšie. Majú ale úplne iné kvality a schopnosti, ako sme mali my v ich veku. Kde by dieťa pred 20 rokmi vedelo ovládať tablet alebo mamine nastaviť mobil a aplikácie? Sú tam benefity, ktoré sme my nemali a práve naopak, tieto aktivity majú veľký dopad na jemnú motoriku a grafomotoriku.

uši si hračku

tréning jemnej motoriky pri šití vlastnej hračky

Základom budúceho písania je správny úchop. Prečo je to dôležité? Pretože tá ručička bude potom v prvom ročníku veľmi bolieť. Keď začnú deti písať a úchop nie je dobre anatomicky prispôsobený držaniu pera, rúčka ich bolí, ide do tenzie, zostáva strnulá. A tak dieťa odmieta písať alebo robí chyby, pretože ho bolí ruka a nevie sa sústrediť. Odporúčam precvičovať správny úchop ceruzky a tiež využívať na kreslenie špeciálne pomôcky a skúšať kresliť aj netradičnými tvarmi určenými na nácvik správneho úchopu.

                                        trojhranné farbičkyvoskovky crayon rocks 

 

                                           trojhranné farbičky                   kamienkové voskovky crayon rocks

Grafomotoriku trénujeme kreslením. Neodporúčam veľmi nútiť deti do kreslenia. Malo by to byť tak, že to dieťa chce, aj to je súčasť školskej zrelosti, že má dieťa o to záujem. Základom je, že predškolák vie prekresliť požadovaný predmet s detailmi. V rámci školskej zrelosti, ktorá sa robí v centrách, sa skúša kresba ľudskej postavy. Dôležité sú tu detaily ako oči, ústa, uši, ruky, 5 prstov. Dieťa, ktoré má nastúpiť do školy, by malo byť schopné nakresliť takúto ucelenú postavu s detailmi prirodzene, nie učením sa. Ak dieťa pri kreslení prepočítava jeden prst, druhý, tretí... a ešte 3-krát to prepočítava, to nie je prirodzený vývin, to je o tom, že sme ho to naučili a vtedy to nie je úplne v poriadku. Dieťa by to malo nakresliť spontánne a bez vplyvu pedagóga či rodiča. V opačnom prípade môže mať dieťatko problémy s tzv. zrakovou diferenciáciou figúry a pozadia. To je zraková pozornosť a platí pri nej, že ak sa dieťa nevie sústrediť v rámci určitého priestoru na papieri, bude mať veľmi veľké ťažkosti s úlohami v škole.

omaľovanka na stenu

omaľovanka na stenu uľahčuje kreslenie deťom, ktorým sa do neho nechce

Je skupina detí, u ktorej máme vývinové poruchy učenia, konkrétne dysgrafiu, kde sú zasa iné dôvody na to, že dieťa nechce písať. Neplatí, že čím viac takéto dieťa píše, tým si na to viac zvykne. Ale ako hovorí jeden môj obľúbený klient, že z neho bude doktor a oni môžu písať škaredo a môžu písať na počítačoch. Takže nič si z toho nerobte. Je to dobrá predispozícia úspešného zamestnania.

Poruchy reči a nástup do školy

Pri narušenej komunikačnej schopnosti, ak máme logopedický problém, pre mňa je to vždy dôvod na odklad školskej dochádzky. Možno sa za to budú maminy na mňa hnevať. Deti môžu byť šikovné, veľa s nimi trénujeme a chodíme k logopedičke a po všetkých stránkach sa nám zdajú byť do školy pripravené.

Ak je však narušená komunikačná schopnosť alebo problém s vyslovením nejakej hlásky či hlások, veľmi by som potom rodičov prosila, aby deti ešte nechali v materskej škole a trénovali správnu reč. Toto je však téma pre logopédov a vyžaduje si konzultáciu s nimi.

Logico Primo Hry na rozvoj reči

súbor obrázkových úloh Logico primo navrhnutých logopedičkou

V čom môže byť problém? Ak hovoríme o tých najčastejších logopedických problémoch ako rotacizmus, sigmatizmus, teda že dieťatko nevyslovuje r, alebo s alebo l, k..., to znamená, že v centrálnej nervovej sústave nie sú poprepájané určité oblasti. Väčšinou sú to oblasti, ktoré majú na starosť tzv. intermodalitu, teda prepájanie, že ja viem, že písmenko m graféma znie ako m fonéma. A toto sa mi v mozgu spojí. Pri logopedických ťažkostiach, ak dieťa nevie povedať určité písmenko, sa automaticky stáva, že ho dieťa nevie ani napísať. Myslím si, že je lepšie stráviť ešte rok zábavnými cvičeniami s logopedičkou ako sa v škole trápiť s písmenkami.

Ako dieťaťu vysvetliť, že do školy pôjde o rok neskôr?

Toto sú časté obavy maminiek. Ja som zástanca školskej zrelosti a nikdy sa mi nestalo, že by odklad školskej dochádzky dieťaťu ublížil. Aj pri stavbe domu sú najdôležitejšie pevné základy. Ak dieťa nastúpi do školy pripravené, bude mať dobrý štart a tým ľahšie dosiahne dobré výsledky. Prvá trieda je veľmi náročná. Za jeden rok sa žiak naučí čítať, písať, počítať. Tu dieťa potrebuje venovať najväčšiu energiu a nie pritom ešte trénovať rečový prejav a osvojovať si priestorovú orientáciu.

Je povinnosťou rodiča, aby sa za rok odkladu dieťatko venovalo oblastiam, kvôli ktorým sa odklad dal. Snažíme sa nájsť cestu, ako majú rodičia s dieťaťom pracovať. Sú deti, ktoré sú šťastné, že nemusia ísť ešte do školy. Ale väčšinou dievčatá sú nešťastné. Keď nastane odklad, je veľmi dobre do toho zainteresovať pani učiteľku v škôlke. Tá napríklad môže dať dieťatku informáciu, že v tom roku potrebuje pomocníka, ktorý by jej pomáhal s úlohami a s novými deťmi, aby im dieťatko ukázalo, ako sa správne precvičujú niektoré veci a podobne. Môžete dať dieťaťu priestor, že ak ho baví tancovanie, môže skúsiť napríklad tanečnú prípravku, akýmsi medzistupeň. V spolupráci s odborníkom určite nájdete optimálnu cestu. Počas roka deti chodia na rôzne rozvíjajúce programy. Dá sa nájsť optimálny model aj z emocionálneho hľadiska.

Zápis nebol, do školy sa ide

Aj pripravené a školsky zrelé deti, hoci do školy v septembri nastúpia, prišli tento rok o moment zápisu. Prvýkrát prekročia prah školy až v septembri. Čo môžu rodičia urobiť pre to, aby tento deň a vôbec prvé školské dni boli pre prváčikov čo najmenej stresujúce a skôr plné radosti?

Zápisy majú veľkú váhu a dôležitosť, ale v tomto prípade bude o to slávnostnejší prvý školský deň. Najlepšie, ak sa toho zúčastní celá rodina a urobiť z toho veľkú udalosť. Urobte si s deťmi slávnostný štart do školy. Aby ste eliminovali veľký stres z neznámeho, choďte sa s dieťatkom na školu pozrieť aspoň zvonku, pozrite si ju spolu na internete. Ak vieme, ktorá pani učiteľka bude dieťa učiť, môžeme jej ukázať jej fotku, tiež to býva zverejnené na stránkach školy.

Magdaléna a psík z útulku   magdaléna a psík z útulku 

kniha o Magdalénke, ktorá mala obavu z čítania

Veľa sa o škole rozprávajte, aby to nebol pre deti v septembri skok do neznáma. Môžeme si vymýšľať básničky alebo rozprávky, kde hlavná postava ide do školy, lebo deti nám úplne spontánne nevedia vysvetliť, čoho všetkého sa boja, je to ich emocionálne prežívanie. Opýtame sa pri čítaní: „Čo myslíš, bude sa báť ísť do školy? A čo by ju tam mohlo čakať?" Rozprávky a príbehy sú svet, cez ktorý sa deti veľmi ľahko a veľmi rýchlo učia. Sú v podstate ideálnou metódou na všetko.

Ak chcete byť informovaní o našich ďalších live streamoch, sledujte náš Instagram účet
 www.instagram.com/vnimave_deti.sk 

Diskusia

(0 komentárov)

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať