Panel používateľa

Ako podporiť budúce školské úspechy detí

Pridané: 23.11.2018 13:14:18 Počet zobrazení: 1070

23 November 2018

Napriek tomu, že školský rok je v plnom prúde a budúci aj tí súčasní školáci už nejaký ten mesiac chodia do svojich škôlok a škôl, ich úspechy je dobré podporovať a sledovať pravidelne. Nielen učitelia, ale aj rodičia majú veľké možnosti, ako deti povzbudiť a v mnohých oblastiach posunúť.

Ako podporiť budúce školské úspechy detí

Školská úspešnosť každého dieťaťa je podmienená spôsobilosťou a pripravenosťou na školu, ktorá sa určuje v štyroch oblastiach – telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej. Deficit v niektorej oblasti býva často dôvodom pre odklad školskej dochádzky, no v horšom prípade môže vyústiť do výrazných ťažkostí v procese učenia sa, pri osvojovaní si čítania, písania či počítania.

Ovplyvniť pripravenosť a úspešnosť dieťaťa na školu je možné cvičeniami na rozvíjanie jednotlivých oblastí osobnosti. Tieto sú spracované v zaujímavej knihe Stimulačný program. Obsahuje 23 celkov s praktickými cvičeniami, ktoré sú v podstate hrami. Cvičenia sú zamerané na posilňovanie diferenciácie v oblasti zrakového a sluchového vnímania. Dieťa porovnáva a rozlišuje tvary, vzory, symboly, detaily; voľne alebo podľa predlohy skladá časti do celku.

Stimulačný program

V týchto aktivitách poslúžia mnohé hry a skladačky plné vzorov a farieb.

sada kocky a vzoryskladačka sliepočka

Aktivity v oblasti sluchového vnímania sú zamerané na fonematické uvedomovanie a artikulačnú obratnosť rečových orgánov. Dieťa si precvičuje rozkladanie slov na slabiky, skladá slabiky do slov, rozpoznáva a určuje prvú a poslednú hlásku v slove. Tieto cvičenia pomôžu dieťaťu, keď bude v škole bez ťažkostí zrakom rozlíšiť podobné písmená, napríklad b – d a sluchom rozlíšiť podobne znejúce slabiky. Bude vedieť rozložiť slová na slabiky, k hláskam priradiť písmená, z písmen zostaviť slovo a potom ho ešte aj správne napísať.

Stimulačný program ponúka aj cvičenia na spájanie zmyslových vnemov (zrakového, sluchového, taktilného). V cvičeniach na rozvíjanie postupnosti sa kladie dôraz na dejovú postupnosť určitých zážitkov. Dieťa sa tak učí chápať príčinu a následok, vnímať následnosť v konkrétnych činnostiach.

Tu sú vhodnou pomôckou obrázkové príbehy na kartičkách, ktoré dieťa najprv opisuje a následne radí za sebou podľa časovej súslednosti.

príbeh 1 príbeh 2 príbeh 3

Zrakové vnímanie a zároveň postupnosť deti hravo natrénujú aj pri aktivitách, ktorých cieľom je navliekanie podľa predlohy. Tieto hry zvládnu už deti od 3 rokov.

navliekame tvary

Zvládnutie správneho písania predpokladá u dieťaťa vysokú úroveň koordinácie jemnej motoriky v súčinnosti zraku a ruky, ako aj zvládnutie priestorovej orientácie. Aj takéto hry nájdete v knihe Stimulačný program.

ovocie a húsenička

knihe Stimulačný program podnety nájdu rodičia aj učitelia. Práve rodičia ako prví môžu odhadnúť, čoho je ich dieťa schopné a v čom mu treba pomôcť. A vôbec nemusíte čakať na september či nástup do školy. Čím skôr začnete, tým lepšie.

 

 

akciová ponuka

novinky

blog

Prečo nakupovať u nás

Spolupráca

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

heureka

SAEC

visa

master

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info