Panel používateľa

Rozvoj slovnej zásoby jazykovými hrami

Pridané: 22.11.2017 15:43:30 Počet zobrazení: 5893

22 November 2017

Viete, že predškolák pozná takmer 3000 slov, ktoré vie aktívne využívať a rozumie ich významu? Aj vy môžete prispieť k tomu, aby ste deťom pomohli rozvíjať aktívu slovnú zásobu. Nápomocné vám môžu byť okrem detských kníh aj hry, ktoré rozširujú ich slovnú zásobu a učia deti novým výrazom.

Rozvoj slovnej zásoby jazykovými hrami

Hra so slovami môže byť veľmi zábavná. Na ich precvičovanie môžete využívať hry s obrázkami GAMBINI. Hry obsahujú karty s obrázkami z rozličných kategórií, napríklad zvieratá, ovocie, zelenina, nábytok, kuchyňa, pracovné nástroje, oblečenie, hračky, obchod, dopravné prostriedky, ľudské telo, počasie. Najprv je vhodné zoznámiť deti s jednotlivými obrázkami. Vybrané karty s obrázkami pomiešame a rozmiestnime na stole obrázkom dolu. Dospelá osoba otočí jeden z obrázkov, pomenuje predmet na karte, určí kategóriu a povie vetu. Ďalšie obrázky postupne odkrývajú deti, ktoré sa snažia pomenovať a priradiť obrázky do správnych kategórií.


Čo tak zahrať sa pexeso?

Deti však nehľadajú úplne identický obrázok, ale dvojice obrázkov z rovnakej kategórie. Keďže cieľom hier GAMBINI je zdokonaľovať rečový prejav, vyzveme deti, aby zo svojich už nájdených obrázkov vytvorili vetu. Napríklad: „Opica lezie na strom." Keď bude mať dieťa obrázkov viac, môže z 3-4 z nich vytvoriť krátky príbeh. A čo tak vytvárať príbeh na pokračovanie? Zapojiť sa môže každé ďalšie dieťa či dospelý, ktorý nájde novú dvojicu obrázkov.

rozvoj slovnej zásoby
Zábavná ruleta

Obrázky stačí otočiť lícom nadol a rozložiť ich do kruhu. Do stredu kruhu položíme ceruzku, ktorú striedavo roztáčame. K takto označeným obrázkom deti hľadajú páry tak, aby obrázky patrili do rovnakej kategórie.


Hry GAMBINI majú jasné jazykové ciele

Je na dospelej osobe, akú jazykovú úlohu dieťaťu zadá (jednoduché pomenovanie predmetov v pároch, pomenovanie predmetov s/bez určenia ich kategórie, priraďovanie súvisiacich obrázkov k sebe ich použitím vo vetách a pod.). Tiež je možné vytvoriť rady s 5 obrázkami, kde použijeme 4 obrázky z rovnakej kategórie a 1 obrázok z inej. Na záver položíme dieťaťu/ deťom otázky: „Ktoré obrázky patria do rovnakej skupiny? Ktorý obrázok do skupiny nepatrí a prečo?"


Hry GAMBINI sú určené pre deti od 4 rokov, deťom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, jazykovú terapiu, výučbu cudzích jazykov. Využitie nájdu v domácnostiach aj v predškolských zariadeniach.

Všetky hry z ponuky, ktoré sú určené na rozvoj slovnej zásoby, nájdete tu.

akciová ponuka

novinky

blog

Prečo nakupovať u nás

Spolupráca

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

heureka

SAEC

visa

master

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info