Panel používateľa

Logico – pre dieťa hračka, pre dospelých rébus

Pridané: 16.5.2019 13:59:05 Počet zobrazení: 1577

16 Máj 2019

Ak ste už niekedy skúšali riešiť s vašimi deťmi úlohy na kartách vzdelávacej hry Logico, viete, že nie vždy sú riešenia jasné na prvý pohľad. Možno sa vám stalo, že ste na úlohu pozerali dlhšie ako vaše dieťa a dokonca aj to, že kým vy ste si úlohu opakovane pozerali, dieťa ju už hravo riešilo.

Logico – pre dieťa hračka, pre dospelých rébus

Aj my sa stretávame často s deťmi, ktoré nepotrebujú žiadne vysvetlenie a logickej úlohe porozumejú bez akejkoľvek pomoci. Často až prekvapia svojím rýchlym myslením a pozornosťou. Ak chcete porozumieť, prečo je to tak, čítajte ďalej.

Základom je porozumieť princípu

Aby sa dieťa stalo pri riešení úloh Logico samostatné, musí najprv porozumieť, ako sa s Logico pracuje. Mladším, ale aj starším deťom je dôležité na jednej až troch kartách vysvetliť, ako s Logico správne pracovať.

Náš postup pri vysvetľovaní postupu práce s Logico vyzerá najčastejšie takto:

1. Ukážeme si rámik s farebnými guľôčkami, ktoré sa dajú posúvať z dolného radu po cestičke napravo hore.
2. Na začiatku si všetky guľôčky „zaparkujeme" do spodného radu rámika.
3. Vyberieme si jednu z kariet Logico, najlepšie takú, ktorá má jednoduchšie zadanie a ilustrácie.
4. Ukážeme dieťaťu, ako sa karta zhora nasunie do plastového rámika.
5. Pozrieme si spolu kartu a prečítame úlohu, ktorá je napísaná v hornom riadku karty.
6. Ukážeme celou dlaňou na centrálne obrázky na karte, ktoré predstavujú akési obrázkové „zadanie" úlohy, tam musia zablúdiť detské oči najskôr.
7. Potom po jednom prechádzame jedným prstom po malých „okienkach" v pravej časti karty, ktoré predstavujú odpovede na úlohy.
8. Postupne vyriešime úlohy na karte tak, že presunieme farebné guľôčky zdola do otvorov napravo rámika.
9. Vyberieme obrázkovú kartu, otočíme ju a znova ju vložíme do rámika.
10. Porovnáme umiestnenie farebných guľôčok s farbami na karte.

logico návod

Obrázky a symboly, prvý prostriedok komunikácie

Od narodenia deti učíme najprv porozumieť obrázkom. Ukazujeme na ne na stránkach detských kníh, pomenúvame predmety či zvieratká. Dieťa získava potrebnú slovnú zásobu pomocou obrázkových slovníkov. Dokonca sú také deti, ktoré vedia pomenovať značky áut podľa ich loga. Toto všetko je dôkazom toho, že deti „ukladajú" do pamäte obrazy oveľa skôr, ako slová.

logico primo povolania

Keďže deti neovládajú ešte znaky písmen a nevedia ich čítať, je pre nich porozumenie obrázkov na kartách Logico prirodzené a veľmi blízke. Menším deťom je vhodné ponúkať karty, ktoré majú väčšie ilustrácie, bez veľkých detailov. Čím je dieťa staršie, dokáže sa sústrediť aj na menšie ilustrácie.

Intuícia a netrpezlivosť

Rýchle a intuitívne správanie sa detí im pri riešení úloh Logico hrá často do kariet. Nemajú čas a ani chuť príliš dlho špekulovať nad zadaním a podľa svojho uváženia a prvého porozumenia obrázkového zadania na karte umiestňujú guľôčky na miesta jedna radosť. Ani im len nenapadne uvažovať nad možnosťou viacerých či žiadnej správne odpovede, čo je v tomto prípade len dobre.

logico

Samozrejme je potrebné, aby dospelý dohliadal na to, či dieťa nie je prehnane rýchle a pritom nepozorné, čo sa rýchlo ukáže, ak jeho odpovede nebudú správne. Trvajte preto na tom, aby si svoje odpovede vždy skontrolovalo a dozrite aj na to, či občas tak trochu „nepodvádza". Radosť z úspechu pri klamstve nikdy nebude taká veľká ako bez neho.

Logico priťahuje deti aj dospelých

Motivácia je v živote každého z nás dôležitým hnacím prvkom. Pri riešení obrázkových úloh na kartách Logico Primo je motivácia podčiarknutá zvedavosťou, či pri záverečnej kontrole svojich odpovedí dieťa splnilo všetko správne. Budúci úspech je taktiež jedným z faktorov, ktorý deti vnímajú veľmi intenzívne a chcú ho s Logico opakovane zažívať. Radosť z úspechu detí potom samozrejme prežívame spolu s nimi.

Rodičia ocenia okrem cibrenia schopností a vedomostí svojich detí aj ich rastúcu samostatnosť. Vo svete slávi Logico už 25 rokov a na Slovensku 10. V ponuke je viac ako 20 druhov tém do Logico Primo a pre školákov podobne veľa tém z oblasti matematiky, slovenčiny, prvouky, logického myslenia, prírodovedy či priestorového vnímania ako Logico Piccolo.

logico piccolo

Ak ste ešte neskúsili žiaden zo súborov kariet Logico, určite tak urobte. Spoločne s deťmi vyriešte pár kariet a sledujte, ako Logico pomáha napredovať vašim deťom. Za pravdu nám dávajú logopédi, špeciálni pedagógovia a učitelia mnohých škôl a škôlok, ktorí Logico používajú pri svojej práci. A nečudujte sa, keď vaše dieťa občas pochopí úlohy na kartách skôr ako vy :)

 

akciová ponuka

novinky

blog

Prečo nakupovať u nás

Spolupráca

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

heureka

SAEC

visa

master

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info