Panel používateľa

Dôležité matematické hry pre deti od 3 do 6 rokov

Pridané: 17.3.2021 15:08:38 Počet zobrazení: 1799

17 Marec 2021

Rodičia majú často predstavu, že keď vie dieťa narátať do 10 a pozná tvar číslic, bude v matematike vynikať. Nemusí to tak byť a tieto zručnosti ešte neznamenajú výnimočný talent na matematiku. Pre budúce matematické úspechy musí dieťa prejsť viacerými dôležitými fázami rozvoja a získať mnoho zručností, ktoré s matematikou zdanlivo nesúvisia. O tom, ktoré to sú, sa dočítate v našom dnešnom článku.

Dôležité matematické hry pre deti od 3 do 6 rokov

Kedy začať doma u detí s matematikou?

Matematika je všade okolo nás a súvisí so všetkým, čo deti denne bežne vykonávajú. Môžeme teda povedať, že matematika si hľadá nás, nie my ju.

Vstup do sveta matematiky sa začína prostredníctvom pozorovania a skúmania zjednodušenej reality. Práve pomocou hier a simulovaných situácií z okolitého sveta deťom prinesieme dôležité stavebné piliere pre ich budúce matematické myslenie. Deti prejdú aj vďaka vám dôležitými štádiami rozvoja myslenia: hádam → myslím → viem.

Pri matematike je správne si uvedomiť, že je založená na veľmi abstraktnom myslení, a ani pri nástupe do prvého ročníka deti nemajú ešte toto myslenie na dostatočnej úrovni rozvinuté. Práve pre tento fakt je správne, ak u detí v predškolskom veku hovoríme o tzv. predmatematickom myslení a doma pri hrách nepoužívame slová ako plus či mínus, stačí povedať koľko sme pridali alebo odobrali (napríklad kociek z kôpky), čoho je viac a čoho menej a podobne.

Pre pevnú základňu budúcej matematiky sa deti musia dostatočne rozvíjať vo viacerých oblastiach, medzi ktorými sú napríklad logické, kritické a analyticko-syntetické myslenie. Až v školskom veku potrebujú začať využívať matematické pojmy.

Aké oblasti rozvoja dieťaťa súvisia s matematikou?

Stimulačné aktivity detí by mali byť pestro vyskladané. Základným pilierom je pohyb, a nemáme na mysli len jemnú motoriku. Je totiž dokázaná priama súvislosť medzi rozvinutými funkciami mozgu a vznik nových prepojení medzi neurónmi a dostatočným pohybom detí.

Druhou dôležitou oblasťou je spomínaná jemná motorika. Je veľmi správne, ak aj pri hrách súvisiacich napríklad s geometrickými a inými tvarmi, deti majú možnosť predmety chytiť do rúk a porozumieť tak nielen tvaru, ale aj veľkosti či hmotnosti predmetov. Deti do 5 rokov majú problém vnímať 2D perspektívu, preto úlohy v pracovných zošitoch nahraďte skôr reálnymi manipulatívnymi skúsenosťami pri hre.

Výbornými aktivitami na podporu motoriky a prvej postupnosti sú obyčajné kocky na stavanie veže. Ak sú dostatočne veľké, môžete ich deťom roztrúsiť po izbe. Zbieraním kociek sa rozhýbu, potom pri stavaní musia koordinovať motoriku, uvažovať o veľkosti kociek a ich správnom poradí. Vy ich aktívne sprevádzajte, používajte slová ako väčšia kocka, menšia kocka, najväčšia či najmenšia, hore či dole, prvá a posledná. Aj to je totiž súčasťou tzv. predmatematických zručností.

               veža z kociek so zvieratkami   veža z kociek farma Jumbo

Prirodzene sme sa dostali k priestorovej orientácii, ktorej zvládnutie je veľkým predpokladom bezchybnej matematiky.

Príkladom hry na vnímanie priestoru, ale aj farieb a tvarov je hra Magnetické formy a tvary. Pri pozornom sledovaní tvarov a ich umiestňovaní na správne miesto sa vyžaduje od detí určitý stupeň vnímania nielen celku, ale aj detailov. Tvary sú z dreva a spĺňajú aj vyššie spomínanú požiadavku na 3D zážitok a taktilné vnímanie detí.

magnetické formy a tvary

Deti používajú priestorovú orientáciu napríklad aj pri práci s touto magnetickou tabuľkou na kreslenie, kde zapĺňajú farebnými guľôčkami priestor bielej podložky.

magnetická tabuľka na kreslenie

Zrakové vnímanie je ďalšia dôležitá oblasť, ktorá je nutným predpokladom pre matematickú predstavivosť a porozumenie napríklad aj geometrie. Jeho tréning je založený najmä na pozorovaní detailov, skladaní častí do celku alebo naopak ich rozklade. A to je základom analyticko-syntetického myslenia pre budúce využitie v matematike. Skúste napríklad naše drevené puzzle na protiklady , staršie deti zvládnu domino constructo na skladanie tvarov do celkov.

     drevené protiklady  domino constructo

Množstvo matematických úloh bude deťom v škole predkladaných vo forme textu a výrokov. Deti musia byť preto zručné nielen v logickom myslení, ale aj v reči a komunikácii. Dokonalým spojením tréningu zrakovej pozornosti a reči je hra Differento - nájdi rozdiel. V nej deti hľadajú rozdiely na dvoch obrázkoch a ich slovne opisujú protihráčovi.

differento 1


Pre matematiku je dôležité vnímať postupnosť, ktorá je prítomná v každej matematickej úlohe. Nápomocné sú príbehové kartičky, ktoré deti ukladajú vedľa seba tak, ako plynie dej situácie.

                    porozprávaj príbeh  Čo nasleduje?

Typickými predmatematickými úlohami v predškolskom veku sú tiež aktivity na porovnávanie a triedenie predmetov podľa rozličných kritérií (podľa veľkosti, farby, počtu a pod.) Zoberte do ruky jednu z našich hier a zadávajte deťom úlohy na triedenie a kategorizáciu. My sme vybrali hry Počítame s farebnými krúžkami a Poskladaj štvorce, v ktorej deti môžu triediť dieliky podľa farieb, symbolov, môžu ich počítať či využívať na skladanie tangramu.

počítanie s farebnými krúžkami  poskladaj štvorce

Hry na počítanie množstva sú vhodné pre deti od 4 do 5 rokov. Pri nich sa vyhnite používaniu abstraktných pojmov plus či mínus. Deťom stačí, ak budú určovať počet predmetov, porovnávať ich množstvo slovami viac a menej, o 2 viac či o 5 menej a podobne. Pri vymenovávaní čísel je vhodné, ak máte po ruke hry, obrázky či predmety, ktoré deti reálne počítajú. Tak si za konkrétnym číslom vedia predstaviť skutočné množstvo. Deti totiž v predškolskom veku, a dokonca ani pri nástupe do prvých ročníkov, nemajú dostatočne rozvinuté abstraktné myslenie.

Pekná spoločenská hra na prvé počítanie je Počítame jabĺčka, v ktorej deti podľa počtu na kocke jablká zo stromu pridávajú alebo odoberajú. Menšie deti sa potešia dreveným zvieratkám, ktoré môžu počítať pri skladaní veľkého puzzle. Priraďovať čísla k počtu predmetov môžu deti v hre Schubitrix čísla

   počítame jabĺčka  puzzle počítame zvieratká   schubitrix čísla

Sme presvedčení o tom, že aktívny prístup rodiča a „múdre hranie" doma či v materskej škole prinesie deťom budúce úspechy. Nad tým všetkým však stojí jedna zásadná podmienka. Urobme deti spokojnými a šťastnými bytosťami, len tak budú mať všetky ostatné veci zmysel.

matematické puzzle
matematické puzzle do počítanie do 12

akciová ponuka

novinky

blog

Prečo nakupovať u nás

Spolupráca

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

heureka

SAEC

visa

master

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info