Didaktické možnosti využívania autokorektívnych kariet

Didaktické možnosti využívania autokorektívnych kariet

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

prihláška na akreditované vzdelávanie

60 € s DPH

Dostupnosť: Skladom

Značka: Pro Solutions

Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky-autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole


Hlavný cieľ programu

Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné odborné kompetencie učiteľa materskej školy, ako predpokladu rozvoja kľúčových kompetencií dieťaťa predškolského veku a rozšíriť spektrum požívaných výchovno-vzdelávacích metód o inovatívne interaktívne metódy a pomôcky.

Špecifické ciele programu

  • Aktualizovať súbor vedomostí, schopností z oblasti kľúčových kompetencií, ktoré korešpondujú s didaktikou učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet.
  • Využívať v praxi získané vedomosti a zručnosti pri konštruktívnom riešení edukačných úloh s jasným edukačným významom prostredníctvom učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet.
  • Realizovať a flexibilne použiť učebné pomôcky - autokorektívne karty v reálnej školskej praxi.
  • Plánovať a projektovať edukačný proces so zameraním na využitie učebnej pomôcky -autokorektívnych kariet v kontexte so štátnym a školským vzdelávacím programom a individuálnymi vzdelávacími potrebami detí.
  • Využívať aktivitu a tvorivosť detí pri realizácii edukačných činností.
  • Rozvíjať sebareflexiu a podporovať sebahodnotenie detí.
  • Realizovať pedagogickú diagnostiku s využitím učebnej pomôcky - autokorektívnych kariet.

Rozsah vzdelávacieho programu je nastavený na 50 hodín, z toho 40 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne, max. 10 mesiacov.

Počet kreditov: 12

TERMÍN VZDELÁVANIA

Košice 2.12. 2017 - plne obsadené
Teplička nad Váhom 9.12.2017

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie?

1. Stiahnite si prihlášku a vyplnenú ju zašlite na našu adresu, Pro Solutions,s.r.o., Hroznová 3/A, 831 01  Bratislava.

2. Po jej doručení vás budeme kontaktovať ohľadom presného termínu a miesta konania vzdelávania.

3. Vzdelávanie sa uskutoční pri minimálnom počte 15 účastníkov na vopred dohodnutom mieste a termíne.

Certifikovaná lektorka:
PaedDr. Eva Sobinkovičová

PRIHLÁŠKA NA VZDELÁVANIE

Nový komentár

* (Povinné)

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie