Panel používateľa

Aktualizačné vzdelávanie – Hudobné zázraky pre deti 28. september

Aktualizačné vzdelávanie – Hudobné zázraky pre deti 28. september

Hodnotenie produktu: 5/5 (6x)

Vaše hodnotenie:

ODPORÚČAME

online aktualizačné vzdelávanie

15 € s DPH

Import kód: 2241

Dostupnosť: Skladom

Značka: Vnímavé deti

Hlavný cieľ programu: Rozšíriť, rozvíjať a prehĺbiť teoretické vedomosti, praktické zručnosti a odborné kompetencie pedagógov o inovatívne postupy v hudobnej pedagogike s cieľom rozvoja osobnosti dieťaťa/žiaka prostriedkami hudobného umenia. Cieľom je tiež oboznámiť účastníkov so základnými vplyvmi hudobných hier na jednotlivé oblasti vývinu dieťaťa.

Čiastkové ciele:
- osvojiť si metódy a formy práce, ktoré vedú deti/žiakov k získaniu schopnosti vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje prostredníctvom hudobných a umeleckých činností
- získať vedomosti a zručnosti absolventa vzdelávania komunikovať hudobnými prostriedkami, uplatňovať ich pri aktívnom vnímaní umeleckých diel a pri vlastnej tvorivosti
- aplikovať hudobno-pohybové hry do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Špecifické ciele:
- napĺňať Školský vzdelávací program uplatňovaním nových poznatkov a zručností vo vlastnej
pedagogickej praxi

Všetci určite poznáme množstvo hier, ktoré podporujú zlepšovanie pamäte detí. Viete však o tom, že aj hudba napomáha deťom zlepšovať pamäť? To, čo sa hudbou do pamäte detí ukladá, je väčšinou prepojené sluchovo aj vizuálne.

Spoločne prežité hudobné zážitky detí, pocity úspechu a spoznávania svojich vlastných schopností a skúseností, prežívajú deti veľmi intenzívne.

Skúsená lektorka pripravila pre vás hudobné hry a aktivity, ktoré umožňujú vložiť do aktivít osobnosť učiteľky, ako aj dieťaťa, podporujú vlastnú kreativitu a improvizačné schopnosti a vytvárajú priestor na slobodu a rozvíjanie pamäťovej stopy. Deti pomocou týchto hier na hudobnom základe podporujú aj svoju sebaúctu a sebavyjadrovanie.

Webinár Hudobné zázraky pre deti a jeho aktivity s hudbou a pohybom rozvíjajú talent detí, napomáhajú budovať a udržiavať sociálne vzťahy, rozvíjajú kognitívne a motorické schopnosti, vplývajú na emocionálnu oblasť a v neposlednej rade sú silným komunikačným kanálom pre každého.

Hlavným cieľom je predovšetkým hravosť, postupnosť, od jednoduchého k zložitejšiemu, orientácia na úspech a ZÁŽITOK. Veď hudba je proces, v ktorom si každý môže nájsť vlastný spôsob vyjadrovania sa a pre každého poskytuje práve to, čo potrebuje jeho osobnosť.

Účastníci si môžu vopred pripraviť otázky, na ktoré lektorka počas webinára odpovie.

Cieľová skupina: učiteľky materských škôl, vychovávateľky

Absolventi získajú: - certifikát o absolvovaní
                             - elektronicky spracovaný materiál 

Čas konania: 28. 9. 2021 o 17,30 hod.
Trvanie: 1,5 hodiny

Link na sledovanie online vzdelávania obdržíte emailom 1 hodinu pred vysielaním.
Kontakt pre vaše otázky: 0915 773 060

Lektorka: Slávka Smolcová - učiteľka materskej školy. Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Levoči. Má 29 rokov praxe. Pôsobí ako regionálna predsedníčka sekcie Spoločnosti pre predškolskú pedagogiku pre Poprad. Odborné zameranie je divadelná tvorba pre deti predškolského veku. Napísala niekoľko divadelných predstavení v rýmoch pre deti a ich pani učiteľky. Je autorkou súboru LogicoPrimo – Povolania, pôsobí ako lektor praktických seminárov a ako lektorka akreditovaných hudobno-pohybových vzdelávacích programov.

POVEDALI O VZDELÁVANÍ:

" Hudobné zázraky pre deti bol perfektný webinár, aj dlhší by mohol byť :) a naživo by to bolo úžasné. Pani lektorka veľmi zaujímavo rozpráva a srší z nej radosť a dobrá nálada."

" Máte skutočne úžasné webináre... veľká vďaka a ste mojou inšpiráciou vo všetkých ohľadoch, v každom som sa videla a našla... úžasné a podnetné aktivity a úžasné lektorky. Ďakujem."

" Webinár sa mi veľmi páčil. Mám rada hudbu, rada s ňou pracujem a využívam ju vo svojej práci, no niektoré aktivity som vôbec nikdy neskúšala a už teraz som presvedčená, že keď to vyskúšam, bude sa to rovnako páčiť aj deťom. Ďakujem za krásne hudobné námety, tipy a rady :)"

" Ďakujem, webinár bol veľmi inšpiratívny a ani neviem, ako mi ten čas preletel :). Bolo to super, vzácne, ďakujem ešte raz :)"

Nový komentár

* (Povinné)

Alternatívne produkty

akciová ponuka

novinky

blog

Prečo nakupovať u nás

Spolupráca

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

heureka

SAEC

visa

master

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info